Făclia spiritului
Lumea interioară a imaginației

de George William Russell
Fragment din cartea unui adevărat mistic

Puterea

Am vorbit despre un antrenament al voinței, dar n-am indicat izvorul puterii din ființa noastră, cel care crește în acele momente în care simțim cum ne curge prin vene o energie titanică atunci când o invocăm, așa cum spiritul răspunde chemării duhului. Dacă nu deținem puterea, nu suntem nimic și rămânem proscrișii Cerurilor. Trebuie să fim perfecți, așa cum Tatăl este perfect. Dacă în ființele din zorii timpurilor era putere, așa cum era înțelepciune și frumusețe, trebuie să devenim asemănători acelor ființe, părtași ai puterii, cât permite natura noastră, or nu vom intra defel. Regatul este luat prin violență. Viața a devenit ușoară în cadrul civilizației noastre, cu cât suntem mai departe de natură cu atât mai mare declinul puterii în cei mai mulți dintre noi. În declin este la noi toți, dar unii sunt fără odihnă și voința este menținută clipă de clipă. Ba chiar ne înspăimântă persoanele puternice pentru că simțim cât de fantastice erau cândva puterea, și frumusețea, și înțelepciunea, și, într-adevăr, nu există adevărată frumusețe sau înțelepciune care să nu fie aliată cu puterea.
Pentru unul care-și cultivă voința sunt mii care-și cultivă înțelepciunea sau aleargă după frumusețe, pentru că intelectul poate ajunge ușor la un anumit nivel, în timp ce primul exercițiu de voință este laborios, așa cum este urcușul pe versantul unei prăpăstii. Puțini sunt cei care ajung la o așa deplinătate a puterii unde voința devine izvorul interior permanent, și se simt ca iubitorii muntelui care știu că este mai ușor să urci către vârf decât să mergi pe firul văilor. Pentru că în viața noastră ordonată puterea este tot mai departe de noi, natura, care urăște vidul din ființa noastră, distruge mereu civilizația noastră prin războiaie și conflicte interne, pentru ca scoși de pe făgașul nostru, în luptă, prin efort și sacrificii, să recâștigăm din puterea noastră, iar asta va continua până când ajungem pe calea regală și reușim să cultivăm puterea în noi așa cum cultivăm frumusețea sau intelectul. Cei care dețin cea mai înaltă puterea, făuritorii de miracole, budașii și hristoșii, sunt și propovăduitori ai păcii și au ajuns așa reușind să stăpânească Focul.
Pentru că este atât de laborioasă cultivarea voinței găsim în literatură nesfârșite analize ale pasiunii și gândurilor, dar arareori găsim scrierile cuiva care a simțit cum urcă în el puterea așa cum gândurile urcă în minte.

traducere de Vlad T. Popescu

Vlad T. PopescuSpiritualitate, cursuri, evenimentecarte,spiritualitateFăclia spirituluiLumea interioară a imaginației de George William Russell Fragment din cartea unui adevărat mistic Puterea Am vorbit despre un antrenament al voinței, dar n-am indicat izvorul puterii din ființa noastră, cel care crește în acele momente în care simțim cum ne curge prin vene o energie titanică atunci când o invocăm, așa...un blog Vlad T. Popescu